Ondernemend Assen zorgt voor de collectieve behartiging van belangen van Asser ondernemers die zijn gevestigd op één van de Asser bedrijventerreinen. Daarnaast bieden zij hun leden een platform voor onderlinge ontmoeting en zakendoen, kennisdeling en gezamenlijke inkoop van producten en diensten. Ondernemend Assen bestaat uit de kringen het Stadsbedrijvenpark, Noord, Zuid/West en ondernemers niet gevestigd op bedrijventerreinen. Daarnaast bestaat Ondernemend Assen uit de branches Zorg, Onderwijs en Overheid/Defensie.

Een belangrijke bron van inkomsten is het Ondernemersfonds. Aangestuurd door een bestuur, zorgen de projectmanager en de bestuurssecretaris voor een levendig en inspirerend ondernemersplatform dat u als ondernemer veel plezier én voordeel biedt.

Meer informatie? Kijk op onze website: www.ondernemend-assen.nl of neem contact op met bestuurssecretaris Hilde van der Zee tel. 06-8326 8458.

  

Het Commercieel Centrum Assen (C.C.A.) heeft als doel het contact en de goede verstandhouding tussen de leden en de door de leden vertegenwoordigde ondernemingen te bevorderen. Daarnaast behartigt het C.C.A. de gemeenschappelijke en individuele belangen van de leden/ondernemingen. Het werkgebied van het C.C.A. omvat de gemeenten Assen en het omliggend gebied.

Het C.C.A. tracht zijn doel te bereiken door:

  • het regelmatig organiseren van bijeenkomsten voor zijn leden
  • het doen houden van lezingen door leden of derden
  • het bevorderen van vriendschappelijke betrekkingen tussen de leden onderling
  • andere wettige middelen, welke voor het doel bevordelijk zijn

Meer informatie? Kijk op onze website: www.cca-assen.nl of neem contact op met Karin Wassen T 06 21977352.

Jongeren Commeriële Club Assen

De Jongeren Commerciële Club Assen is een actieve en exclusieve netwerkorganisatie voor ondernemende mensen in Assen en de provincie Drenthe en biedt startende, jonge werknemers en zelfstandige ondernemers haar eerste netwerkomgeving.

We organiseren activiteiten met als doel het leren van elkaar, ervaringen delen en het aanknopen van (zakelijke) contacten in een plezierige, informele sfeer.

Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd waarvan we verwachten dat het bijwonen ervan leidt tot het vergroten van kennis, vaardigheden of (zelf)inzicht over zaken die in je werk, en natuurlijk ook in je leven, van pas kunnen komen. Regelmatig vinden er besloten JCCA-ledenborrels plaats waar wij met jou en jij met onze leden kunt kennismaken.

Meer informatie? Kijk op onze website: www.jcca.nl of neem contact op met Johan de Groot T 06 15325891.


Binnenstadsvereniging MKB Assen staat voor het bevorderen van een levendige en gezellige binnenstad, maar ook voor een veilige en schone binnenstad. Er worden ondernemersbijeenkomsten georganiseerd en gesprekken gevoerd met gemeente en stakeholders. Ook worden marketingactiviteiten ontplooit om meer bezoekers de mogelijkheden van Assen te laten ervaren en het benutten ervan. Meer informatie? Kijk op www.vvvassen.nl/zakelijk/ondernemen of neem contact op met Ronald Obbes T 06 2036012.

Gilde BART is opgericht ter bevordering van meer toeristisch bezoek aan Assen. BART staat voor Bezoek Assen Recreatief en Toeristisch. Gilde BART is een organisatie dat uit grotere toeristische ondernemers bestaat en richt zich op het netwerken en het elkaar (leren) kennen. Het doel is om Assen gezamenlijk te promoten en de onderlinge samenwerking tussen de bedrijven bevorderen. Meer informatie? Kijk op www.ondernemersfondsassen.nl of neem contact op met bestuurssecretaris Esther van Riezen 06 – 55 68 92 35.